شماره تماس : 09020022169

مقالات

مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در مرورگر اپرا

17 تیر 1396
مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در مرورگر اپرا settings websites images Do not show any images   [...]

مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در فایرفاکس

17 تیر 1396
مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در فایرفاکس تایپ about:config در آدرس بار ، تایید اخطار با فشردن I’ll be careful, I promise ت [...]

مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در گوگل کروم

17 تیر 1396
مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در گوگل کروم settings Show advanced settings privacy content settings images

تنظیم تعداد پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس

17 تیر 1396
تنظیم تعداد پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس تایپ about:config در آدرس بار ، تایید اخطار با فشردن I’ll be careful, I promise تایپ dom.popup_maximum در بخش [...]

فعال سازی پاپ آپ در مرورگر گوگل کروم

17 تیر 1396
فعال سازی پاپ آپ در مرورگر گوگل کروم settings Show advanced settings privacy content settings Pop-ups Allow all sites to show [...]

فعال سازی پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس

17 تیر 1396
فعال سازی پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس تایپ about:preferences#content در ادرس بار Pop-ups برداشتن تیک Block pop-up windows در صورتی که فقط م [...]