شماره تماس : 09020022169

کسب درآمد اینترنتی ( تعرفه ها )

کسب درآمد اینترنتی ( تعرفه ها )

  • درامد از سیستم بازدید ساز ؟!

سیستم بازدید ساز معیار های متفاوتی جهت پرداخت درامد ب کاربران خود دارد ؛ مثل نوع ایپی ( ایرانی / خارجی ) و.... اما به صورت کلی مبلغ پرداختی در مجموع ثابت است.

دقت داشته باشید مبالغ زیر به ريال است و در بازه زمانی 60 ثانیه ثبت شده لزا در صورتی ک تبلیغات 300 ثانیه ای برای کاربر نمایش داده شود مبالغ با ضریب پنج محاسبه میشود.( تبلیغات بین 30 الی 300 ثانیه هستند و پنجره تبلیغات باید توسط خود سیستم بسته شود در غیر این صورت مبلغی برای کاربر محاسبه نخواهد شد )

جهت فعالیت در سیستم سطح کاربری برنزی و الماسی تعیین شده برای کاربران و سطح های نقره ای و طلایی جهت سفارش تبلیغات با تخفیف ویژه است ک البته مشکلی جهت کسب درامد هم نخواهد داشت!

تبلیغات بر اساس زمان بازدید : 30 ثانیه / 60 ثانیه / 90 ثانیه / 120 ثانیه / 150 ثانیه / 180 ثانیه / 210 ثانیه / 240 ثانیه / 270 ثانیه / 300 ثانیه

زمان نمایش تبلیغات : 60 ثانیه
تعداد تبلیغات در هر سیکل : 5 پنجره
درامد ایپی ایران سطح کاربری برنزی : 0.54 ريال درامد ایپی خارجی سطح کاربری برنزی : 0.40 ريال
درامد ایپی ایران سطح کاربری نقره ای : 0.62 ريال درامد ایپی خارجی سطح کاربری نقره ای : 0.48 ريال
درامد ایپی ایران سطح کاربری طلایی : 0.70 ريال درامد ایپی خارجی سطح کاربری طلایی : 0.56 ريال
درامد ایپی ایران سطح کاربری الماسی : 0.94 ريال درامد ایپی خارجی سطح کاربری الماسی : 0.80 ريال
  • درامد از سیستم جستجوی گوگل ؟!

سیستم جست و جوی گوگل معیار های متفاوتی جهت پرداخت درامد ب کاربران خود دارد ؛ مثل نوع ایپی ( ایرانی / خارجی ) و.... اما به صورت کلی مبلغ پرداختی در مجموع ثابت است.

جهت فعالیت در سیستم سطح کاربری برنزی و الماسی تعیین شده برای کاربران و سطح های نقره ای و طلایی جهت سفارش تبلیغات با تخفیف ویژه است ک البته مشکلی جهت کسب درامد هم نخواهد داشت!

 کسب درامد با ایپی ایران سطح برنزی کسب درامد با ایپی خارج کشور سطح برنزی
 تبلیغات 5 ثانیه ای درامد پایه 115 ریال  تبلیغات 5 ثانیه ای درامد پایه 100 ریال
 تبلیغات 15 ثانیه ای درامد پایه 230 ریال  تبلیغات 15 ثانیه ای درامد پایه 200 ریال
 تبلیغات 30 ثانیه ای درامد پایه 460 ریال  تبلیغات 30 ثانیه ای درامد پایه 400 ریال
 تبلیغات 45 ثانیه ای درامد پایه 575 ریال  تبلیغات 45 ثانیه ای درامد پایه 500 ریال
 تبلیغات 60 ثانیه ای درامد پایه 690 ریال  تبلیغات 60 ثانیه ای درامد پایه 600 ریال
 تبلیغات 120 ثانیه ای درامد پایه 1035 ریال  تبلیغات 120 ثانیه ای درامد پایه 900 ریال
 تبلیغات 180 ثانیه ای درامد پایه 1380 ریال  تبلیغات 180 ثانیه ای درامد پایه 1200 ریال
 تبلیغات 300 ثانیه ای درامد پایه 2070 ریال  تبلیغات 300 ثانیه ای درامد پایه 1800 ریال
پورسانت از زیر مجموعه گیری :  10 درصد
 کسب درامد با ایپی ایران سطح الماس کسب درامد با ایپی خارج کشور سطح الماس
 تبلیغات 5 ثانیه ای درامد پایه 165 ریال  تبلیغات 5 ثانیه ای درامد پایه 150 ریال
 تبلیغات 15 ثانیه ای درامد پایه 330 ریال  تبلیغات 15 ثانیه ای درامد پایه 300 ریال
 تبلیغات 30 ثانیه ای درامد پایه 660 ریال  تبلیغات 30 ثانیه ای درامد پایه 600 ریال
 تبلیغات 45 ثانیه ای درامد پایه 825 ریال  تبلیغات 45 ثانیه ای درامد پایه 750 ریال
 تبلیغات 60 ثانیه ای درامد پایه 990 ریال  تبلیغات 60 ثانیه ای درامد پایه 900 ریال
 تبلیغات 120 ثانیه ای درامد پایه 1485 ریال  تبلیغات 120 ثانیه ای درامد پایه 1350 ریال
 تبلیغات 180 ثانیه ای درامد پایه 1980 ریال  تبلیغات 180 ثانیه ای درامد پایه 1800 ریال
 تبلیغات 300 ثانیه ای درامد پایه 2970 ریال  تبلیغات 300 ثانیه ای درامد پایه 2700 ریال
  • درامد از سیستم پاپ اپ ؟!

سیستم کسب درامد از پاپ اپ معیار های متفاوتی جهت پرداخت درامد ب کاربران خود دارد ؛ مثل نوع ایپی ( ایرانی / خارجی ) و....

جهت فعالیت در سیستم سطح کاربری برنزی و الماسی تعیین شده برای کاربران و سطح های نقره ای و طلایی جهت سفارش تبلیغات با تخفیف ویژه است ک البته مشکلی جهت کسب درامد هم نخواهد داشت!

  ایپی ایران ایپی خارج
پنجره اول پنجره دوم پنجره سوم پرداختی به هر ایپی پنجره اول پنجره دوم پنجره سوم پرداختی به هر ایپی
برنزی 22 ريال 16 ريال 14 ريال 52 ريال 11 ريال 8 ريال 7 ريال 26 ريال
نقره ای 22.33 ريال 16.24 ريال 14.21 ريال 52.78 ريال 11.33 ريال 8.24 ريال 7.21 ريال 26.78 ريال
طلایی 22.66 ريال 16.48 ريال 14.42 ريال 53.56 ريال 11.66 ريال 8.48 ريال 7.42 ريال 27.56 ريال
الماس 23.10 ريال 16.80 ريال 14.70 ريال 54.6 ريال 12.10 ريال 8.80 ريال 7.70 ريال 28.6 ريال
پورسانت معرفی زیرمجموعه : 3 درصد
  • درامد از سیستم اسمارت پاپ ؟!

سیستم کسب درامد از اسمارت پاپ معیار های متفاوتی جهت پرداخت درامد ب کاربران خود دارد ؛ مثل نوع ایپی ( ایرانی / خارجی ) و....

جهت فعالیت در سیستم سطح کاربری برنزی و الماسی تعیین شده برای کاربران و سطح های نقره ای و طلایی جهت سفارش تبلیغات با تخفیف ویژه است ک البته مشکلی جهت کسب درامد هم نخواهد داشت!

  ایپی ایران ایپی خارج
پنجره اول پنجره دوم پنجره سوم پرداختی به هر ایپی پنجره اول پنجره دوم پنجره سوم پرداختی به هر ایپی
برنزی 50 ريال 20 ريال 50 ريال 120 ريال 25 ريال 10 ريال 25 ريال 60 ريال
نقره ای 50.75 ريال 20.30 ريال 50.75 ريال 121.8 ريال 25.75 ريال 10.30 ريال 25.75 ريال 61.8 ريال
طلایی 51.50 ريال 20.60 ريال 51.50 ريال 123.6 ريال 26.50 ريال 10.60 ريال 26.50 ريال 63.6 ريال
الماس 52.50 ريال 21 ريال 52.50 ريال 126 ريال 27.50 ريال 11 ريال 27.50 ريال 66 ريال
پورسانت معرفی زیرمجموعه : 5 درصد

 

 

#کسب درامد #ورودی گوگل #کسب درامد از جست و جوی گوگل #تعرفه کسب درامد #تعرفه پاپ اپ #بیشترین پرداختی ایپی #پاپ اپ #اسمارت پاپ #تعرفه کسب درامد اسمارت پاپ #کسب درامد اتوماتیک #تعرفه کسب درامد اتوماتیک #کسب درامد خانگی #تبلیغات #تبلیغات ایرانی #تبلیغات گوگل #تبلیغات گوگل ویژه #تبلیغات پاپ اپ #تبلیغات ارزان #تبلیغات رایگان